Mineło trochę czasu , a w Monarchia Austro-Węgier tętni życiem.
Pragnę państwu przedstawić informacje z ostatnich dwóch
tygodni,jakie miały miejsce w Austro-Węgrzech.
Ricardo von Rotberg reaktywował prawie już zapomnianą Liberalną
Partie Austro-Węgier,nie było to wielkim zaskoczeniem.
W kuluarach Zgromadzenia Parlamentarnego od dawna wiedziano,o
toczącym się konflikcie politycznym pomiędzy von Rotbergiem a
obecnym premierem ,wiadome również było że coś z tego musi się
z rodzić . Tak o to została reanimowana LPAW, od razu przystąpiono
do działania, w trybie pilnym zwołano kongres LPAW.
Zjazd członków partii liberałów trwał od 1 do 7sierpnia , na którym
wybrano prezesa partii oraz uaktualniono statut LPAW, oraz
przedstawiono wiele ciekawych pomysłów na skuteczniejsze działanie
partii (http://austro-wegry.strefa.pl/news.php?readmore=547).
Co ważniejsze został powołany Gabinety Cieni , który jest odpowiedzią
na bezczynność obecnego rządu , jak i motorem napędowym dala
rządzącego Porozumienia Obywatelskiego . Oczywiście nie można
powiedzieć że obecne władze nic nie uczyniły w kierunku rozwoju
Monarchii , jednak obecny stan rzeczy nie pokrywa, się z obietnicami
wyborczymi PO.

Wiele się jeszcze wydarzyło w Monarchii , jak choćby start trzech
drużyn, FC Orłów Lwów , Cracovi Kraków i Austrii Wiedeń w nowo
powstałych rozgrywkach Ligi Królewskiej .
Również rozpoczęto publiczną dyskusje, w związku z narastającym
konfliktem pomiędzy Republiką Antici a Winkitown . Nie było by w
tym nic dziwnego , gdyby nie zaangażowanie w tą wojnę ,
wieloletniego sojusznika Monarchii.Który nie konsultując owej decyzji
z rządem z Wiednia złamał jedną z umów międzynarodowych ,
mianowicie porozumienia o unifikacji polityki zagranicznej państw
Trójprzymierza . Większość Austro-Węgierskiej opinii publicznej jest
przeciwko mieszania się w ten konflikt, jednak zadając sobie sprawę
z zobowiązań wobec naszych sojuszników zdecydowano , w wypadku
gdyby granice naszych sojuszników były bezpośrednio zagrożone
udzielić politycznego i militarnego wsparcia . Czego wyrazem było
podwyższenie stanu gotowości bojowej w Siłach Zbrojnych , oraz
przedstawienie przez Ministra Wojny raportu dotyczącego konfliktu
Wolnej Republiki Winkitown i Republiki Antici.

Reklamy