Pragnę przedstawić państwu najświeższe informacje z Monarchii Austro-Węgier .  Wczoraj w godzinach wieczornych Sędzia Sądu Najwyższego Monarchii Austro -Węgier  Vidor four Simon  zwrócił się z apelem do przedstawicieli najwyższych władz kraju  aby w trybie natychmiastowym doprowadzić do samorozwiązania Zgromadzenia Parlamentarnego , swoją prośbę motywując marazmem jak się wkradł w prace tego czcigodnego gremium  . Natomiast Prezes Liberalnej Partii Austro-Węgierskiej Riccardo von Rotberg  posunął się dalej w swoich działaniach , korzystając z uprawnień delegata ZP  złożył formalny wniosek  o skrócenie  kadencji  tej szacownej izby .  Nie było by w tym nic dziwnego gdyby nie poparcie z jakim się spotkał ów wiosek . Nieoczekiwanie poparł go sam premier Tivadar  Zlotan  Szucs  oraz Przewodniczący ZP  Walter Erich Jorg , prominętni politycy  rządzącego Porozumienia Obywatelskiego . Cóż to oznacza, rząd w niebagatelny sposób przyznaje słuszność  opozycji , tym samym potwierdzając wcześniejsze tezy  LPAW  dotyczące działalności  i stylu sprawowania rządów obecnego gabinetu  .  Jedno co trzeba przyznać obecnym władzom  to to że umieją odejść z godnością , decyzja obecnego (a raczej  byłego) lidera Porozumienia Obywatelskiego w sprawie poparcia uchwały o skrócenie kadencji ZP . Wyraźnie daje do zrozumienia że rządzenie tak rozległym i złożonym krajem jakim są Austro -Węgry przerosło możliwości Porozumienia Obywatelskiego . Tym samym można otwarcie mówić że dni rządu są już policzone .

Redaktor Naczelny

Piotr de Burg von Baden .

Reklamy