Wczoraj w godzinach wieczornych na terytorium Królestwa Skarlandu w mieście Walencji miało miejsce spotkanie państwa Vaarlandu  jak i krajów bezpośrednio zainteresowanych zaistniałą sytuacją na Nowym Kontynencie . Warto również wspomnieć że w obradach uczestniczyli również wysłannicy Organizacji Polskich Mikronacji , w osobach Jego Ekscelencji Vidora Simona członka Trybunału Arbitrażowego w roli niezależnego mediatora oraz Jego Ekscelencji  Victorio Mortuusa  pełniącego funkcje Dyrektora Departamentu Politycznego OPM  monitorującego przebieg wydarzeń jakie miały miejsce na Nowym Kontynencie .  Z poza państw Vaarlandu  uczestniczyły delegacje Zjednoczonego Królestwa Samundy w osobie Jego Ekscelencji Thorgautr  Gvandoya  ,oraz reprezentującego  Monarchię Austro-Węgier  Jego Cesarska Królewska Mość Franciszek Józef  II .  Niezmiernie cieszy fakt że spotkanie było otwarte dla przedstawicieli mediów ,  jak i zapewniono że kolejna część konferencji Walenckiej również będzie przebiegała w atmosferze jawności publicznej .

Przebieg wyżej wymienionego spotkanie był prowadzony w sposób dość chaotyczny . Jednak trudno się dziwić , gdyż pomimo wielokrotnego zwracania uwagi oraz  apelom przewodniczącego obrad JE. Vidora Simona.  Przedstawiciele  delegacji Rzeczpospolitej Obojga Narodów  i ZKS-u  nie szczędzili sobie uszczypliwości i złośliwości  zamiast odpowiadać na zadane pytania .       Próby ustalenia chronologicznego przebiegu wydarzeń w sprawie tzw  konfliktu Estońskiego , zatrzymały się w martwym punkcie .  Obie strony przedstawiły te same argumenty jakie padały wcześniej z ich ust a które są dostępne w formie  korespondencji dyplomatycznej , bądź też  późniejszej dyskusji na forum RON-u . Cóż pozostało wiele nie wyjaśnionych kwestii jak np co skłoniło ZKS do przeprowadzenia manewrów w rejonach wód eksterytorialnych Nowego Kontynentu . Argumentacja że był to element  doktryny antyimperialistycznej prowadzonej przez władze państwa z czarnego lądu jest dość dziwny ponieważ  Jego Ekscelencja T.G nie umiał wskazać potencjalnego zagrożenia ,które by zagrażało bytowi krajów Vaarlandu . Również nie można się tego doczytać w notach dyplomatycznych , powodu jak i celów przeprowadzonych manewrów . Niewyjaśnionym zostaje także sprawa manewrów lądowych jakie miał przeprowadzić Samunda na ziemiach niczyich , wiadomo z usuniętej noty że takie manewry miały się odbyć jednak  zrezygnowano z nich .  Co do jednego wszyscy uczestnicy spotkania się zgodzili , że reakcja władz RON-u  i jej późniejsze działania, zajęcie Estonii były błędnymi i nie przemyślanymi decyzjami . Jego Arcyksiążę  Michał Habsburg -Lothringen -Radziwiłł główny reprezentant RON-u przychylił się do opinii pozostałych sam mówiąc że  działania władz z Warszawy były” impulsywne „, i były spowodowane przypływem emocji.

Warto zauważyć że nie którym osobą  biorącym udział w konferencji , umknęło prawdziwe przesłanie jak i cele tego spotkania , ponieważ zamiast dążyć do kompromisu , domaga się kar i traktuje owe obrady jako proces w sprawie, a chyba nie to jest celem owych spotkań .

Redaktor Naczelny :

Piotr de Burg von Baden .

Reklamy