Kolejny raz tematem przewodnim „Przeglądu Austro-Wegierskiego”,  będą sprawy związane z szeroko rozumianą polityką międzynarodową , a konkretnie zdarzenia rozgrywające się na Nowym Kontynencie . Dnia  siódmego października dwa tysiące dziesiątego roku w Królewskim mieście Walencji ,miało miejsce kolejne spotkanie państw Vaaterlandu w sprawie tzw zajęcia Estonii , dużym zaskoczeniem było brak obecności przedstawiciela Republiki Francuskiej .

W porównaniu z poprzednią konferencją , ta przebiegała w zupełnie innej atmosferze . Można było zauważyć inne podejście do sprawy jak i  wyklarowane stanowiska poszczególnych krajów . W dużej mierze jest to zasługa zakulisowych działań dyplomacji Rzeczpospolitej Obojga Narodów ,a w szczególności Jego Ekscelencji Regenta Arcyksięcia Michała Habsburga-Lothringen Radziwiłła . Warte wspomnieć też o zmianie kursu polityki Zjednoczonego Królestwa Samundy , która wyraźnie spuściła z tonu i przedstawiła propozycje do przyjęcia . Kończąc tym samym spór na linii RON-ZKS .

Skład zespołu mediacyjnego z ramienia OPM-u został rozszerzony , nowym członkiem komisji został Jego Ekscelencja Książę Michael diuk kard. von Lichtenstein h. Wąż .  Co prawda tzw komisja mediacyjna nie wiele wniosła, w kwestii bezpośredniego rozwiązania sporów które mogliśmy przez ostatnie tygodnie obserwować . Jednak obecność reprezentantów tej szanownej organizacji pomogła załagodzić cały konflikt , tym samy dając do zrozumienia że jest nierozłącznym elementem  mikronacyjnej geopolityki .

Wypracowany kompromis jest historycznym wydarzeniem , ponieważ reguluje kwestie statusu ziem niczyich. Co prawda jeszcze konwencja, w poszczególnych krajach nie została ratyfikowana jednak zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez państwa Nowego Kontynentu na wczorajszej konferencji , proces ratyfikacji jest czystą formalnością .  Niewiadome  jest stanowisko władz Republiki Francuskiej w sprawie owego porozumienia , ponieważ nikt z najwyższych władz tego kraju nie pojawił się na wczorajszym spotkaniu , oraz jak dotąd nie został wydany w tej sprawie żaden oficjalny komunikat z strony Francuskiej .

Redaktor Naczelny

Piotr de Burg von Baden .

Reklamy