Szanowni czytelnicy pragnę wam przedstawić najświeższe informacje z Monarchii Austo-Węgier .  Życie polityczne w Monarchii,za każdym razem po wyborach nabiera przyspieszone tępo,znaczy się funduje nam nieoczekiwany zwrot wydarzeń,co jednak dla zwykłego mieszkańca nie jest niczym nowym . A więc chciałbym na początku przedstawić parę faktów , otóż dwie największe partie polityczne w ostatnich wyborach do Zgromadzenia Parlamentarnego  zdobyły po trzy i dwa mandaty . Z ramienia Liberalnej Partii Austro-Węgier dostali się  Riccardo von Rotberg , Piotr de Burg von Baden i Victorio Mortuus , natomiast z Porozumienia Obywatelskiego dostali się Walter Erich  Jorg   oraz Tivadar Zoltan Szucs , jeden mandat zdobyła posłanka niezrzeszona Inger von  Beillschmidt.   Następną koleją  rzeczy było opuszczenie posła Mortuus’a szeregów LPAW, powody opuszczenia partii są dość nie jasne. Powiem więcej są bardzo dziwne,  Victorio Mortuus przygotował jeszcze zasiadając w gabinecie cieni , część programu partii dotyczącą spraw związanych z polityką zagraniczną,znany też jest z rozległej wiedzy prawniczej . Natomiast w kuluarach krążą plotki jakoby te odejście miało związek z rzekomym hamowaniem aspiracji  politycznych  Mortuusa przez prezesa LPAW . Co jest dość niezrozumiałe ponieważ LPAW jest partią liberalną , która raczej stawia na rozwój inwidualny  , myślę że tu brakło odpowiedniej komunikacji , bądź braku   obupulnego  zrozumienia wprowadzonych rozmowach . Z wiadomości jakie dziś obiegły Austro-Węgry wiadome już było że po wyborach parlamentarnych , pan Mortuus  w prywatnej rozmowie z Riccardo von Rotbergiem , zakomunikował że opuści partię , i będzie popierał jedynie te pomysły  które uważa za słuszne i w jego mniemani przysłużą się dla rozwoju i dobra Monarchii .

Warto też tu zaznaczyć że po wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego, kierownictwo LPAW  przystąpiło do konsultacji między partyjnych z Porozumieniem Obywatelskim .  Rozmowy przebiegały w dość miłej atmosferze chociaż nie brakowało uszczypliwości z obu stron . Niestety jednak  nie doszło do przełomowego porozumienia w sprawie utworzenia koalicji parlamentarnej , kością niezgody były proponowane zmiany jakie ma zawierać ustawa samorządowa przygotowywana przez LPAW , oraz różnica zdań w kwestii   informatyzacji  Monarchii Austro-Węgier . Zdecydowanie jednak nie doszło do koalicji z względu na bark porozumienia w kwestii polityki kadrowej , również nie bez znaczenia był konflikt personalny pomiędzy byłym premierem a prezesem LPAW .  Chociaż były premier nie uczestniczył bezpośrednio w rozmowach , można było odnieść wrażenie że to on podejmuje decyzji w kwestii postulatów PO .

W kilka dni potem bądź też parę godzin potem  zostały w ZP przedstawione propozycje kandydatur na urząd premiera Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości , o ten zaszczytny urząd ubiegają się Riccardo von Rotberg  z ramienia LPAW  oraz Vidor four  Simon prezes Sądu Najwyższego z ramienia PO , bo to nie kto inny jak przedstawiciel Porozumienia Obywatelskiego wysunął kandydaturę tego ostatniego  .    Cóż wszystko zależy od delegatów  posłów i posłanek jak zagłosują  , głosowanie potrwa do 20 października godziny 24 00 .

Redaktor Naczelny

Piotr de Burg von Baden .

Reklamy