Drodzy czytelnicy jestem winien przeprosiny oraz sprostowanie w pewnej sprawie ,chciałbym  przede wszystkim zaznaczyć że mocno ubolewam nad swoją niekompetencją.Mianowicie nie zweryfikowałem pewnej informacji dotyczącej kwestii wniosku kandydatury pana Simona  na urząd premiera Rządu Jego Królewskiej i Cesarskiej Mości . Otóż wniosek złożyli posłowie w osobach pana Victorio Mortuusa i pana Tivadara Szucsa  . A nie ta jak to przedstawiłem w artykule „Polityczne gierki ” gdzie wyraźnie dałem do zrozumienia że wnioskodawcą był jedynie  pan poseł Szucs .  Co nie zmienia faktu że pan poseł Szucs  jest członkiem Porozumienia Obywatelskiego,ale jak sam zapewnił dziś na forum członkowie jak i kierownictwo partii nie wiedziało że pan Szucs  wysunie kandydaturę  pana Simona , znaczy się tyle że nie byli informowani o działaniach posła Szucsa.  Byłbym zapomniał mam również uściślić że pan Vidor four Simon jest kandydatem niezależnym na urząd Premiera , i nie wiadome jest poparcie pozostałych członków Porozumienia Obywatelskiego dla jego osoby .

Redaktor Naczelny

Piotr de Burg von Baden .

Reklamy