Drodzy państwo ma zaszczyt zaprezentować drugi  z serii wywiadów  „Rozmowy Kontrolowane” , dzisiejszym gościem będzie Premier Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości Vidor four Simon. Wieloletni obywatel Monarchii Austro-Węgier,niezależny polityk, nie związany jak dotąd z żadną formacją polityczną,działacz społeczny,osoba która nie raz sprawowała najwyższe urzędy w Monarchii.

[Piotr de Burg von Baden]

Dobry wieczór panie Premierze,żeby nie zanudzać przejdę od razu do pytań,co pana skłoniło do ponownego zangażowania się ,w czynną politykę ?

[Vidor four  Simon]

Spodziewałem się tego pytania 😉 Skłoniła mnie do tego pewność, że żadna z opcji politycznych nie sformuje samodzielnie stabilnego rządu. To przeświadczenie oparłem na moim, bądź co bądź, sporym doświadczeniu politycznym. Chciałem stworzyć gabinet konsolidujący specjalistów bez względów na przynależność partyjną – niestety, jak wszyscy wiedzą, nie udało się.

[Piotr de Burg von Baden]

Rozumiem, ale czy to jest jedyny powód,pańskiego powrotu do polityki? Czytelników „Przeglądu Austro-Węgierskiego” z pewnością,interesują,kulisy powstanie pańskiego rządu. Jeśli szanowny Premierbył by wstanie ujawnić, część  tajemnicy ,sformowania sobie zaplecza politycznego do utworzenia,pańskiego gabinetu, myślę że nasi czytelnicy byliby wdzięczni .

[Vidor four Simon]

Zaintrygowało mnie to pytania. Panie Redaktorze zaplecze mojego rządu jest zróżnicowane. Popiera mnie w tej chwili (według głosowania nad expose) były członek LPAW, były członek PO, członek PO i poseł bezpartyjna. Zarys zaplecza sformułował się już we wniosku zgłaszającym moją kandydaturę. Kulisy były takie, że zapraszałem do rządu osoby, które moim zdaniem powinny zając dane stanowiska. Sam Rząd miał przejść metamorfozę – miały zostać połączone pewne ministerstwa i utworzone jedno nowe stanowisko. Wiadomo jednak, że najlepszym recenzentem planów jest czas. Obecnie mamy taki skłąd gabinetu jaki mamy, lecz nie będzie tajemnicą, że liczę na jego zmianę, a konkretniej mówiąc na zmianę na stanowisku Ministra Wojny, bo ocenie jego obowiązki pełni Szlachetny Pan Jorg. Sposób na przeprowadzenie rządowych projektów jest prosty. Jako, że żadna partia mnie nie popiera liczę na uczuciwą pracę w Zgromadzeniu, gdzie zawsze możliwe jest dojście do konsensusu, jeżeli nikt nie blokuje prac z powodu osobistych sympatii czy tej ich braku.

[Piotr de Burg von Baden]

Z całym szacunkiem,panie Premierze zadałem jedynie pytanie,które sobie zadaje z pewnością wiele osób . Zresztą było to, mojim dziennikarskim obowiązkiem . Zazwyczaj bywat tak że ludzie mało widzą , z za kulisowych pertraktacjacji w kwestii formowania rządu. Przepraszma jeżeli forma lub treść pytania była niestosowna.Przejdźmy może do następnego pytania . Panie Premierze wszyscy znamy treść pańskiego oświadczenia , które pan wygłosił przed kandydowaniem na urząd Premiera rządu JCKM ,jak i znamy dalsze okoliczności które miały miejsce czyli , złożenie dymisji z urzedu Prezesa Sądu Najwyższego . Uważa pan, że obawy pańskich oponentów politycznych są nie uzsadnione ? Czy nie jest czasem tak że , sprawują urząd Premiera oraz funkcje po. PSN , może być zachwiana praworządność państwa, pewna równaga pomiędzy organami wykonawczymi a kontrolnymi ?

[Vidor four Simon]

Forma poprzedniego pytania nie była niestosowna, chodziło mi o coś innego. Zdawałem sobie sprawę z tego, że moja kandydatura wywoła takie właśnie zarzuty – niezwykle rozdmuchane zresztą. Byłem przedstawiany wręcz jako osoba, która dokonała zamachu stanu, ale to zupełnie inna kwestia. Retoryka wyjątkowo ostra zazwyczaj nie przysparza sojuszników – lepszy jest dialog, ale to nie jest przedmiotem pytania. Doszedłem do wniosku, że nie ma co nakręcać sporu politycznego i po konsultacjach między innymi z Jego Cesarską i Królewską Mością postanowiłem odejść z Sądu Najwyższego. LPAW mówiła właśnie o zaburzeniu demokratycznego porządku państwa. Zgadzam się z tą tezą częściowo, dlatego postanowiłem jedno stanowisko zwolnić. Stanęliśmy przed obowiązkiem znalezienia nowego Przewodniczącego Sądu Najwyższego i jest taka osoba szukana. Należyte sprawowanie tych skrajnie różnych obowiązków mogłoby być zagrożone, gdyby nie miała to robić osoba niekompetentna i starająca się ugrać wszystko dla swojego osobistego sukcesu. Mogę zapewnić, że ja taką osoba nie jestem. Rozważam także wprowadzenie czy raczej propozycję wprowadzenia pewnego rozwiązania legislacyjnego, które gwarantowałoby apolitycznośc orzeczeń Sądu Najwyższego, ale na razie nie chciałbym o tym jeszcze mówić.

[Piotr de Burg von Baden]

Rozumiem i dziękuje za odpowiedź. Czytając pańśkie exspoze ,można zauważyć parę wątków w których pański rząd ,zgadza się z opozycją parlamentarną reprezentowaną przez LPAW , bądź też LPAW zgadza się z rządem. Można tu wymienić sprawy Trójprzymierza , twarzy rządu przy OPM-ie że się tak wyrażę ,czy też koncepcji rozwoju kultularnego AW . Można również zauważyć podobne spojrzenie na sprawy realcji obywate/rząd ,w pańskich planach jest reaktywacja Monitora rządowego, natomiast LPAW postulowało stworzenie Rządowego Centrum Informacyjnego . W sumie więcej was łączy niż dzieli . Wątki o których wcześniej wspomniałem były wnikiem już wcześniejszych prac , przemyśleń pana i pańśkich współpracowników , czy też uznaliście że nie które punkty programowe LPAW  po lekkich modyfikacjach  są możliwe do realizacji ?

[Vidor four Simon]

Cieszę się, że zwraca Pan uwagę na to co łączy, a nie na to, co dzieli. Plan Rządu przedstawiony w expose. Zawsze powinien być jak najbliższy obywatelom. Nie czerpałem inspiracji z programu LPAW. Moje przemówienie w Zgromadzeniu Parlamentarnym zawiera moją wizję Monarchii po zakończonej przeze mnie kadencji. Będzie to realizowane poprzez ministrów mojego gabinetu i liczę na to, że te zbieżności pozwolą nawiązać współpracę z LPAW. Oczywiście zaraz po tym, kiedy przestanę być oskarżany o najgorsze rzeczy w historii naszej Ojczyzny 😉 W atmosferze jednostronnej nienawiści nie da się bowiem współpracować.

[Piotr de Burg von Baden]

Doskonale pana rozumiem, jednak o ilę się dobrze się orientuję to nie pada w pan stronę oskrżenia o najgorsze rzeczy, a jedynie zwrócono uwagę na przekroczenie standardów obowiązujących w państwie prawa , zresztą w tej kwestii zostały wydane różne oświadczenia poszczególnych  środowisk politycznych. Kolejną rzeczą którą chciałbym zapytać pana Premiera,jest sprawa ustawy samorządowej, czego ona będzie konkretnie dotyczyczyła, znaczy się jakie będzie wprowadzała zmiany, co będzie przykładowo uściślać ? Czy w myśl przyszłej ustawy dotychczasowa procedura powoływania władz samorządowych będzie taka sama czy też ulegnie zmianie ?

[Vidor four Simon]

To jest jedno z największych wyzwań jakie stoi przed Monarchią. Osobiście jednak zamierzam się opierać na tym, co już sostało wdrożone przez Jego Cesarską i Królewską Mość. Z pewnością będzie wprowadzona troszeczkę większa elastyczność w zakresie tworzenia nowych czy łączenia już istniejących Namiestnictw i Komitatów. Z całą pewnością zostanie utrzymany konstytucyjne mechanizmy powoływania premierów Krajów Koronnych. Będę rozmawiał z Monarchą na temat dopuszczenia Rząd poprzez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do procesu decyzyjnego przy powoływaniu władz lokalnych na szczeblu zastrzeżonym obecnie dla Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.

[Piotr de Burg von Baden]

Panie Premierze , czy nie uważa pan czasem że właśnie utrzymywania rządów krajowych oraz samorządów w postacii Namiestnictw oraz komitatów nie jest zbędną decentralizacją , zresztą na chwilę obecną, rządy krajów Koronnych nie funkcjonują . W sumie z zebranych informacji przez redakcję Przeglądy Austro-Węgierskiegi ,  PO stanowczo się sprzeciwia  ingerencji władz centralnych, w kwestii decyzji w sprawie obsadzania  władz samorządowych . W jaki sposób pan przekonał władze PO bądź też ma zamiar przekonać członków Porozumienia Obywatelskiego do tych zmian ?

[Vidor four Simon]

O zbędnej decentralizacji nie ma mowy. Austro-Węgry powinny być aktywne także na polu samorządów, chociaż jasne jest, że zawsze najistotniejsza będzie polityka centralna. Mówimy o większej elastyczności tego systemu, a więc także o szybszej procedurze łączenia jednostek samorządu. Rządy Krajów Koronnych nie działały, bo żaden akt prawny de facto nie przewidywał sposobu ich tworzenia. Obecnie już ta podwalina systemowa istnieje w konstytucjach. To jest proces rozłożony na spory okres i na pewno nie zamknie go jedna kadencja ani nawet dwie. Jak mówiłem nie jestem kandydatem partyjnym, ale mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy do momentu, kiedy wszyscy będą chcieli rozmawiać. Na pewno zgadzamy się co do tego, że jakiś mechanizm kontroli nad samorządami musi zostać stworzony, chociażby ze względu na to, że być może będą otrzymywać subwencje budżetowe, a to rząd centralny odpowiada za politykę finansową państwa. Zgadzamy się też co do tego, że Rząd powinien mieć jakiś mechanizm wpływu na te decyzje personalne, ale szczegóły czekają na omówienie podczas dyskusji.

[Piotr de Burg von Baden]

Rozumiem, jednak na chwilę obecną mechanizm kontroli istnieje, a określają je poszczególne konstytucje krajów koronnych, są wyraźne zapisy które określają odpowiedzialność zarządców  Namiestnictw/Komitatów  przed Ministerpraesidentem oraz jego odpowiednikiem w krajach Korony Świętego Stefana , oraz istnieją ogulne zapisy co do finansów , jednak jak pan słusznie zauważył wymaga to doprecyzowania. Z całym szacunkiem panie Premierze myślę że idzie zawsze i wszędzie rozmawiać o sprawach ważnych, a przynależność partyjna bądź jej brak odgrywa tu marginalną rolę, chodzi o konsensus, dlatego też zadłem te pytanie odnośnie PO,bo ta jak wcześniej powiedziałe z informacji z których posiadam PO w tej kwestii jest za status quo .    System gospodarczy ,wiadomo coś w tej sprawie?  Wiadomym jest że pan minister Kłopocki będzie się tym zajmował , zresztą w po przedniej kadencji też był odpowedzialny za wdrarzanie tego projektu. Jednak do tej poryie wypłynoł żaden raport czy też sprawozdanie dotyczące tej sprawy. Kiedy społeczeństwo zostanie poinformowane o postępie prac nad SG?

[Vidor four Simon]

Nie ważna jest przynależność partyjna, ale jeżeli jedna z partii nie będzie z kimś współpracować, bo „nie” to trudno o rozmowy. Społeczeństwo już zostało poinformowane. Tymczasowy, stosunkowo prosty w obsłudze system zostanie wprowadzony do 1 grudnia – takie mam zapewnienie pana ministra. Stały i w pełni funkcjonalny SG będzie wprowadzony później, ponieważ jego stworzenie wymaga jeszcze wiele pracy. Na tę chwilę prace są dość zaawansowane. Będzie obejmował bankowość, produkcję krajową i handel wewnętrzny. Część odpowiedzialna za bankowość jest już gotowa. Jestem pewien, że pan minister Kłopocki dotrzyma danego słowa i w razie jakichkolwiek pytań z pewnością chętnie odpowie na wszelkie pytania.

[Piotr de Burg von Baden]

Dziękuje za odpowiedż , myślę że nie ulega żadnym wątpliwością że minister skarbu dotrzyma obiecanego słowa.  Zaś co do pytań, takowe już były w  zadawana, w poprzedniej kadencji . Jak słusznie pan premier zauważył    ” jeżeli jedna z partii nie będzie z kimś współpracować, bo „nie” to trudno o rozmowy.”, w tym ma pan na pewno racje . A propos jak pan ocenia cały konflikt toczący się w okuł LPAW a PO, czy według pana jest to raczej konflit personalny czy też ideologiczny/programowy ?

[Vidor four Simon]

Zdecydowanie personalny. Chyba nikt nie podał żadnego argumentu programowego (jeżeli się pomyliłem to przepraszam). Poza tym ja widzę spór na lini Szucs+Mortuus – von Rotberg, gdzie zmieniają się atakujący. Częste straszenie przez pana Rotberga niemal zagładą Monarchii nie sprzyja rozwojowi drogi pokojowego rozwiązania sporu. Nigdy jednak partie nie będą się opierały tylko na aspekcie programowym – no chyba, że w politycznej utopii.

[Piotr de Burg von Baden]

Rozumiem, myślę że obie strony się troche zagalpowały w swoich opiniach, jak i widać wiele razy emocje przeweższały, Jak pan  ocenia zmiany które zaszały przez te wszystkie lata w Monarchii AW?

[Vidor four Simon]

Zmiany oceniam pozytywnie. Do Monarchii przybyłem jeszcze w czasach, kiedy istniały dwa autonomiczne rządy Krajów Koronnych. Miałem okazję zasiadać w pierwszym rządzie centralnym. Uczymy się ze sobą rozmawiać. Warto zauważyć, że Monarchia nadal wypada dobrze na tle innych mikronacji, jeżeli idzie o aktywność obywateli i przybywanie nowych. Oby tak dalej!

[Piotr de Burg von Baden]

Dziękuję panu premierowi za wyczerpującą rozmowę , chciałby pan coś powiedzieć na zkończenie czytelnikom Przeglądu Austro-Węgierskiego ?

[Vidor four Simon]

Tylko jedno. Czekamy na obywatelskie inicjatywy i liczę na owocną współpracę. Powodzenia nam wszystkim!

Reklamy