Drodzy państwo jakiś czas temu w Monarchii Austro-Węgier poruszyłem temat mediów,a dokładniej zaproponowałem stworzenie regularnego cyklu publicystycznego,czegoś na kształt „Loży prasowej”,jednak zainteresowanie tym projektem okazało się znikome. Dlatego zwracam się do przedstawicieli wolnych mediów v-świata o pomoc w realizacji tej inicjatywy. Chodzi o znalezienie paru redaktorów pism ukazujących się na Planecie, którzy mogliby raz w miesiąc poświęcić trochę czasu,i na łamach gazety również agregowanej na Planecie, nie koniecznie „Przeglądu Austro-Węgierskiego”. Wspólnym gronie  komentować wydarzenie mające miejsce w v-świecie, oczywiście ważny jest dobór tematów i tak dalej,dlatego też była by osoba prowadząca  w takim programie, tak samo by tydzień przed spotkanie ustalano by listę tematów tak aby  uczestnicy mogli się przygotować merytorycznie.  Po niżej podaje adres,wszystkim zainteresowanym  współpracą przy tym projekcie.

pipipioter@tlen.pl

ZamoyskyJan@gmail.com

Redaktor Naczelny

Piotr de Burg von Baden.

Reklamy